Vægt og balancealt="Java Applet, kræver at Java er installeret."